O Stowarzyszeniu
Deklaracja ideowa

Stowarzyszenie Samorządny Kalisz zrzesza osoby, które chcą pracować na rzecz lepszego jutra Kalisza. Naszym najważniejszym celem jest podejmowanie wszelkich działań propagujących idee samorządności i budujących społeczeństwo obywatelskie, w którym obywateli jego sprawy są rzeczą najważniejszą oraz przygotowanie członków Stowarzyszenia do aktu wyborczego i w dalszej kolejności do maksymalnie efektywnej pracy w samorządzie terytorialnym. Nie jesteśmy związani z żadnym ugrupowaniem politycznym – nasza partia to, używając metafory, Kalisz.

Aktualności

Earlier

Budżet obywatelski to idea słuszna. W społeczeństwo obywatelskie warto inwestować, warto skłaniać mieszkańców naszych miast, w tym także Kalisza, do większej aktywności, do angażowania się w sprawy lokalnych społeczności. Owszem, można mieć w pamięci konstatację, że budżet partycypacyjny (obywatelski) to z definicji forma poniekąd nadmiarowa wobec standardowych form demokratycznych, takich Czytaj więcej

pon, sie 03, 2015
Source: Samorządny Kalisz

Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie wszczęła 8 lipca śledztwo w sprawie wyboru nowego prezesa Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego. Toczy się ono w oparciu o art. 231 kodeksu karnego, który dotyczy przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień bądź niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariusza publicznego.

Czytaj więcej
czw, lip 23, 2015
Source: Samorządny Kalisz

„Zwracam się (…) z prośbą (…) o wsparcie miasta Kalisza Pani autorytetem, w naszym dążeniu do uzyskania jakiejkolwiek pomocy przy likwidacji nielegalnego składowiska odpadów na terenie Kalisza”.

Takimi słowami zaczyna się apel do premier Kopacz, jaki wystosował kaliski ratusz do najwyższych władz (adresatami są także prezydent Komorowski i prezydent elekt). Pełna Czytaj więcej

pon, lip 13, 2015
Source: Samorządny Kalisz

Wiceprezydent Kościelny konsekwentnie twierdzi, że nowego prezesa KPT wcześniej nie znał, Wdowczyk w trakcie konkursu okazał się wręcz geniuszem organizacji transportu i że powalił na łopatki 11 doświadczonych menedżerów z branży. Jeżeli tak mówi, musimy wierzyć, ponieważ każde nowe władze powinny otrzymać kredyt zaufania.

Musimy też wierzyć, że rozłożenie przez firmę Czytaj więcej

czw, lip 02, 2015
Source: Samorządny Kalisz