Kontakt

Stowarzyszenie Samorządny Kalisz
62- 800 Kalisz
Ul. Śródmiejska 28
Telefon: 62 502 95 95
e-mail: biuro@samorzadnykalisz.pl
https://www.facebook.com/samorzadnykalisz/