Krystian Kinastowski ponownie wybrany prezesem. Mamy też nowych członków zarządu

Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza ponownie został wybrany prezesem stowarzyszenia Samorządny Kalisz. Na piątkowym Walnym Zgromadzeniu członkowie organizacji wybrali też nowy zarząd stowarzyszenia, który ma zapewnić dobrą współpracę z prezydentem i kontynuację działalności społecznej Samorządnego Kalisza.

Zebrani członkowie stowarzyszenia bez jednego głosu przeciw wybrali prezydenta Krystiana Kinastowskiego prezesem zarządu Samorządnego Kalisza. Prezes Kinastowski podkreślał, że współpraca, zaangażowanie członków w losy miasta dały zwycięstwo w wyborach 2018 roku. Krystian Kinastowski przedstawił członkom sprawozdanie ze swojej dotychczasowej pracy jako prezesa i prezydenta Kalisza, zapowiedział też największe wyzwania jakie stoją przed miastem i organizacją.

Członkowie Samorządnego Kalisza oprócz ponownego wyboru prezesa, wskazali też nowy 15 – osobowy zarząd organizacji. W jego skład wchodzą doświadczeni samorządowcy, którzy swoją wiedzą wspierają nie tylko prezydenta, ale całe stowarzyszenie. W zarządzie jest m.in. dr Janusz Pęcherz, przewodniczący Rady Miasta Kalisza i prezydent Kalisza trzech kadencji. Jednak dynamiki i energii w działaniu mają nadać nowe nazwiska w zarządzie. Weszli do niego: Karolina Sadowska, radna miejska, Grzegorz Kulawinek, wiceprezydent Kalisza, Ireneusz Lewandowski i Maja Baraniak. W zarządzie jest też Aneta Staniszewska, prezes fundacji Klucz działającej przy Samorządnym Kaliszu, jej obecność ma symbolizować fakt, że działalność społeczne i charytatywna, szczególnie wsparcie młodych kaliszan, jest jednym z priorytetów organizacji.

Honorowym prezesem Samorządnego Kalisza pozostał Andrzej Rogowski, współzałożyciel organizacji, jej prezes od 2002 roku.

 

Comments are closed.