Deklaracja Ideowa

Stowarzyszenie Samorządny Kalisz zrzesza osoby, które chcą pracować na rzecz lepszego jutra Kalisza. Naszym najważniejszym
celem jest podejmowanie wszelkich działań propagujących idee samorządności i budujących społeczeństwo obywatelskie, w którym obywateli jego sprawy są rzeczą najważniejszą oraz przygotowanie członków Stowarzyszenia do aktu wyborczego i w dalszej kolejności do maksymalnie efektywnej pracy w samorządzie terytorialnym. Nie jesteśmy związani z żadnym ugrupowaniem politycznym
– nasza partia to, używając metafory, Kalisz.

Organizowane przez nas debaty, konferencje, czy dyskusje mają prowadzić do zdefiniowania najważniejszych potrzeb kaliskiej społeczności i formułowania konstruktywnych wniosków, które z kolei skutkować będą konkretnymi działaniami.
Nie boimy się wyzwań i znamy potrzeby kaliszan.

Przez osiem lat pracy na rzecz mieszkańców niejednokrotnie udowodniliśmy, że rozmowy “ponad podziałami” przedstawicieli
różnych opcji politycznych mogą być owocne, a wspólnymi siłami można zrobić naprawdę wiele.

Konkrety? Dzisiaj już nikt nie powie, że Kalisz pozbawiony jest infrastruktury sportowej: mamy imponującą Arenę
– halę widowiskowo – sportową, powstają kolejne, nowoczesne przyszkolne kompleksy sportowe, czy boiska Orliki.
To jedna z zainspirowanych przez nas debat przyczyniła się do powstania miejskiego systemu monitoringu, który
bezdyskusyjnie poprawił bezpieczeństwo na ulicach Kalisza. Dzięki m.in. nowopowstałym obiektom sportowym
i instytucji trenera osiedlowego dzieci i młodzież mają gdzie i jak spędzić wolny czas.

Stawiamy na rozwój edukacji i świadomości samorządowej. Temu służyć mają organizowane przez nas od kilku lat konkursy
na najlepszy samorząd szkolny, który nagradzamy niemałą nagrodą pieniężną. Ufundowanym przez siebie stypendium wspieramy każdego roku najzdolniejszego ucznia szkoły ponadgimnazjalnej.

Wierzymy, że spotkania, rozmowy ludzi, chcących przyczynić się do rozwoju Kalisza to najlepsze źródło pomysłów, koncepcji,
określenia potrzeb, które wymagają wprowadzenia w życie. Dlatego otwieramy się na dyskusje, debaty i liczymy na wspólne wysiłki, które spowodują, że Kalisz będzie miastem silnym gospodarczo, z bogatą ofertą edukacyjną, kwitnącą kulturą i sztuką oraz prężnie rozwijającym się sportem

Dodaj komentarz